Bạn muốn hợp tác kinh doanh, trao đổi liên kết, đặt quảng cáo trên BaoKhuyenNong vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc bên dưới:

Họ và tên: Tình Trần

Điện thoại: 0977 027 925

Email: mr.tranchitinh@gmail.com

Skype: tinhtran

Facebook: chitinh1111

Chúng tôi rất vui được hợp tác và trao đổi với quý vị về các vấn đề quan tâm.